තුන් දෙනෙක් එනවානම් 3000ක් ඩිස්කවුන්ට් දෙන කොළඹ ගණිකාවෝ - සම්පුර්ණ වීඩියෝව

ලෝකයේ පැරණිම රස්සාව ගණිකා වෘත්තීය කියලනේ කියන්නේ. ගණිකා වෘත්තීය නීති ගතකල යුතුයි යන්න අද සමාජයේ විවිධාකාරයෙන් කතා බහට ලක්වෙනවා. එවැනි පසුබිමක රාත්‍රියේ ගණිකා වෘත්තියේ යෙදෙන කාන්තාවන් හඹා යන්නට RAW සාමාජිකයින් තීරණය කළා. 

එහිදී කොළඹ විදි සරණ ගණිකාවන් අතර ගැබිණි කාන්තාවක්ද ගණිකා වෘත්තියෙහි නියෙලෙන අකාරයද රහසිගත කැමරා කාච වල සටහන් වුණා. මේ ඔවුන් සොයායන ගමනේ තවත් එක් ආරම්භක පියවරක්..... පහතින් එම වීඩියෝව බලන්න.

 

  • Published on Sunday 21st August 2016 19:36:04

  • Category

Recent Videos