පිළිකා රෝගයෙන් මියගිය මල්ලි ගැන මතක්වෙලා මහේල ඇස්වල කඳුළු පුරවන් අඬපු හැටි - වීඩියෝ

ගාල්ල කරාපිටිය රෝහළට පිළිකා ඒකකයක් ඉදිකිරීම සඳහා යාපනයේ පේදුරුතුඩුවේ සිට දෙවුන්දරතුඩුව දක්වා සංවිධානය කර තිබෙන TrailSL පාගමන ඊයේ (1) අවසන් වුණා.

දින 28ක් පුරා කිලෝමීටර් 670ක දුරක් පාගමනේ ගිය මහේල ජයවර්ධන ඇතුළු මෙම පිරිස අවසානේදි ගාල්ල කරාපිටිය රෝහලේ පිළිකා ඒකකයක් ඉදිකිරීම සදහා මුල්ගල් තැබුවා.

මේ උත්සව අවස්ථාවේදී මහේල ඉතාමත් සංවේදී ආකාරයෙන් තමන්ගේ වචන කිහිපය කිව්වේ මෙහෙමයි….

  • Published on Wednesday 2nd November 2016 09:14:09

  • Category

Recent Videos