ඉරාජ් ගේ අලුත් සින්දුව අග ඉඳන් ඇහුවොත් මෙහෙමයි.

ඉරාජ් වීරරත්න විසින් නිර්මාණය කරන වීඩියෝ ගැන සමාජ ජාල වල හැම වෙලාවේම කතා වෙනවා. එත් මේපාර වීඩියෝ එක තවමත් youtube වල අංක එකට ආපු නැති එක ගැන ගොඩ දෙනෙක් කතා වෙනවා. එත් ඒ අතරේදී ඉරාජ් තමාගේ සින්දුවේ කරපු තවත් එක වැඩක් ගැන අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වුනා. ඒ තමයි ඉරාජ් ගේ අලුත් සින්දුව අග ඉඳල මුලට අහගෙන එනකොට අතරමැද තැනකදී ඉරාජ් කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කතාවේදී ඉරාජ් බුදු දහම ගැන කතා කරනවා. සියලු දේ අනිත්‍යයි කියල කියනවා. කොහොම වෙතත් මේකනම් අලුත් වැඩක්. ඒ ගැන අපි හදපු වීඩියෝ එක ඔබට බලන්න පුළුවන් පහතින්.

  • Published on Wednesday 19th July 2017 19:33:52

  • Category

Recent Videos