අමුතු නැටුම් නටන රමෝද් ගැන අපි නොදන්න කතාව

රමෝද් කියල කිවුවම මේ වනකොට නොදන්නා කෙනෙක් නැහැ. මොකද දැන් නැටුම් කිවුවොත් රමෝද් - රමෝද්  කිවුවොත් නැටුම්. ලංකාවේ දේශීය නර්තනය ගැන විතරක් කතා වෙමින් තියන කාලෙක. ලංකාවේ විදේශීය නර්තන ක්‍රම ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තේ රමෝද් වගේ අය වැඩි වැඩියෙන් ලංකාව ඇතුලේ වැඩ දාන්න පටන් ගැනීමත් එක්ක. රමෝද් එයාගෙම නර්තන ක්‍රමයක් හොයාගත්ත. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒ නර්තනයට වටිනාකමක් දෙන්නත් එයාට පුළුවන් වුනා. අපි දන්නෙ රමෝද්ට පුළුවන් නටන්න විතරයි කියල නේ. හැබැයි රමෝද් මේ තැනට ආවේ කොහොමද ඒ වෙනුවෙන් කරපු කැපකිරීම් මොනවද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි රමෝද්ව වගේම එයාලගේ ගෙදර අයවත් හොයාගෙන ගියා. මේ තියෙන්නේ ඒ ගමන්. රමෝද් ගැන යාලුවෝ කියන කතන්දරත් ඒ අතරේ තියනවා. ඔබටත් මේ විඩියෝවෙන් ඉගනගන්න දේවල් තියේවි. වීඩියෝව පහතින් බලන්න. 
 

  • Published on Thursday 20th July 2017 17:25:03

  • Category

Recent Videos